Kunt u vandaag stoppen met werken? Wellicht is er dan de uitdaging om een nieuwe vrijetijdsbesteding te kiezen. En misschien zit u dan zonder verdere inkomsten. Wij kunnen u in elk geval helpen; doordat wij onze scheepjes al op het droge hebben.

 

Grootspraak


U kunt zich natuurlijk laten overbluffen door grootspraak. Dit is het verpakken van simpele vuistregels, in een uurtarief waarvoor u een dag werkt. In gewoon Nederlands: het verkopen van gebakken lucht om de indruk te wekken dat de spreker belangrijk is en uw bewondering verdient... en uw geld.

Wij zouden bijvoorbeeld een boek kunnen schrijven over de kloof tussen de strategie en de werkvloer. We zouden daarin beweren dat de meeste managers zeggen dat hun organisatie niet de kennis en kunde heeft om de strategie te realiseren. We zouden management-gewoonten aanwijzen die ongewild een scheuring veroorzaken tussen de mooie doelstelling- en het magere resultaat van falende ondernemingen. We zouden topmerken noemen, die telkens sprongen vooruit nemen op achterblijvende concurrenten. En we zouden alvast een handvol vuistregels weggeven:          

1. Stop met verbreden; stel scherp op uw sterkste formule

2. Stop met afkijken; koester uw eigen kennis en kunde

3. Stop met veranderen; gebruik uw bedrijfscultuur

4. Stop met ongericht bezuinigen; investeer doelgericht

5. Stop met reageren; maak uw eigen toekomst

We zouden u voorstellen om de kloof tussen de strategie en de werkvloer te overbruggen, door ‘grootsprekende’ consultants in te huren. Echter, dit doen we niet.

 

 

Goede zeemanschap


We schrijven geen boek. We hebben geen uurtarief waarvoor u een dag werkt. Ons merk gaat niet over ons. Het merk Captain gaat over uw vrijheid en verantwoordelijkheid; dus over uw ondernemerschap. De Nederlandse wetgever heeft dit perfect verwoord in het Binnenvaartpolitiereglement:

“Artikel 1.05. Afwijking van het reglement.

De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart, voorzover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement.”

Deze regel bevestigt de uitzondering: als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het veilig en ordelijk wél kan. “Goede zeemanschap” is geen taalfout in het wetsartikel, maar een eeuwenoude bedrijfscultuur. We houden ons graag aan deze regel. Om te helpen ook uw scheepjes op het droge te zetten. Als u meer wilt weten, kopieer dan het e-mail adres office@captain.nl of druk op de startknop:

Helder en sterk


Wij laten de hete lucht weg uit grootspraak. Dan blijven heldere- en sterke argumenten. Bijvoorbeeld dat het kennismakingsgesprek voor u, een verkoopgesprek is voor ons. Daarom sturen we geen factuur, zelfs als we een hele dag met elkaar spreken.

Ons advies kan zich beperken tot de acties die u daarna zelf uitvoert. Wij kunnen ook uw managers aanspreken op hun functioneren, met uw strategie als richtlijn. Wij kunnen het voortdurende gesprek van uw managers met hun medewerkers verbeteren. En wij kunnen bouwen aan uw relaties met klanten en met nieuwe klanten.

 

 

Zo doen we dat


Wij zouden een opsomming kunnen geven van de (universitaire-) kennis en kunde die wij in huis hebben: bedrijfskunde, arbeids- en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie, commerciële economie, communicatiewetenschap, innovatiemanagement, gezondheidswetenschap en rechten. En we zouden andere disciplines in ons netwerk kunnen noemen, maar dit neigt naar grootspraak.

Onze methoden staan daarentegen met twee benen op uw werkvloer. Dat cijfers op elkaar aansluiten, kan ook verhullen dat uw resultaat in vermijdbare kosten- of in de zakken van onbevoegden verdwijnt. Dat woorden instemmend klinken, kan ook duiden op voortdurende misverstanden. Wij kijken samen met u achter de cijfers. En wij kijken samen met u achter de woorden. Mogen wij u uitnodigen?

 

 

 

mr Theo Koster & Maria Koster B.Ed

firmanten

 

 


Deze website plaatst geen koekjes op uw telefoon, tablet of computer. Deze website respecteert uw recht om geen advertenties te zien.

eMail office@captain.nl

Telefoon 033 465 9852

Mobiel 0630 474 870

Prins Frederiklaan 148, 3818 KD Amersfoort

Kamer van Koophandel 31028375 / BTW 804219710

< terug naar boven >

 

Captain

Staan uw scheepjes ook al op het droge?